EN|DE
BARTEK KUJAWSKI

Rocznik 1978. Wydal trzy płyty w mik.musik pod pseudonimem 8rolek. Debiutancka epka z 2001 roku zatytułowana Ptak Mechaniczny znalazła siê wśród 20 najlepszych płyt roku magazynu Fluid.
Drugi album 9gratis ukazał siê w roku 2002 zyskuj±c również wiele pozytywnych recenzji.
Trzecia płyta zatytułowana Umpomat ukazała siê w styczniu 2005.
Jest wypadkow± miêdzy podejściem informatycznym, programowo-programistycznym, a muzycznym humanizmem, może wrêcz humanitaryzmem.

Najnowsza płyta Murlull Movies wydana przez Warsztat8r, to pierwsza płyta któr± Bartek sygnuje swoim imieniem i nazwiskiem. Jest to z pewności± najbardziej poważna, odważna i dojrzała płyta w jego dyskografii. Jednak żeby siê ni± cieszyć, nadal nie potrzeba niczego poza odrobin± otwartości i wrażliwości.PANIPANAMA web presence was created by the complainer & warsztat8r